Gali būti – vieta, kur neįveikiama tampa įveikiama

Profesionaliai ir atsakingai dirbantys psichologai, psichoterapeutai ir
psichiatrai, teikiantys konfidencialią psichologinę pagalbą.

Psichiatro konsultacija

 • Individuali medicinos gydytojo psichiatro konsultacija, kurioje išklausomi paciento psichikos sunkumai, jų atsiradimo aplinkybės, eiga, trukmė ir nustatoma diagnozė.
 • Tuomet sudaromas tinkamiausias gydymo planas, apimantis psichoterapinį ir (ar) medikamentinį gydymą.
 • Pirmoji psichiatro konsultacija vyksta 1 valandą, o pakartotinė – 30 minučių.
 • Apsilankymai pas psichiatrą žymimi e. sveikatoje tam, kad būtų išrašytas e. receptas.
Jei norite užsiregistruoti pakartotinei psichiatro konsultacijai prašome tai padaryti per „Specialistais” skiltį pasirinkus norimą psichiatrą.

Psichiatro paslaugos neatskleidžiant asmens tapatybės ( anoniminės konsultacijos) neteikiamos. Konsultacijos yra konfidencialios..

Psichologinis konsultavimas/psichoterapija

 • Psichologinis konsultavimas skirtas žmonėms, norintiems įveikti iškilusius sunkumus bei ieškantiems atsakymų į konkrečiu metu aktualius klausimus.
 • Konsultacijos bus naudingos sprendžiant įvairias problemas: patiriant baimę, nerimą, pyktį ir nežinant, kaip su jais tvarkytis; jei kyla sunkumų kuriant tarpasmeninius santykius; kai norima stiprinti savo emocinę savijautą ir kt.
 • Konsultacija gali būti vienkartinė arba tęstinė, priklausomai nuo kliento poreikio, problemos sudėtingumo.

 

 • Psichoterapija apima reguliarius susitikimus su terapeutu, kurių metu analizuojamos asmeninės problemos ir daroma pažanga.
 • Terapeutas gali taikyti įvairius metodus: kognityvinę elgesio terapiją arba psichoanalizę, kad padėtų klientui suvokti ir pakeisti neigiamus mąstymo ir elgesio bruožus.
 • Psichoterapija yra veiksminga įvairių psichikos sutrikimų (pavyzdžiui, depresijos, nerimo, šizofreninių sutrikimų) gydymo priemonė.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Psichologinis konsultavimas/psichoterapija

Individualus pokalbis su psichologu ar psichoterapeutu, kuris gali būti vienkartinis arba trumpalaikis ir orientuotas į lokalių problemų sprendimą arba ilgalaikis, trunkantis kelis metus ir orientuotas į giluminius asmenybės pokyčius.

Psichiatro konsultacija

Individuali medicinos gydytojo – psichiatro konsultacija, kurioje įvertinama psichikos būsena, sudaromas tinkamiausias gydymo planas, apimantis psichoterapinį ir/ar medikamentinį gydymą.

 

Esant reikalui psichiatras gali nukreipti į kitus specialistus (psichologus, socialinius darbuotojus, šeimos gydytojus).

Porų/šeimos konsultavimas

Psichologo ar psichoterapeuto konsultacija, kurios metu gilinamasi į dviejų žmonių tarpusavio santykį, vienas kito jausmų ir poreikių supratimą; analizuojamos santykyje kylančios problemos.

Konsultacija gali būti naudinga, jei:

 • santykiuose dažnai jaučiama įtampa, kyla konfliktų;
 • sunku bendrauti su partneriu, spręsti problemas;
 • santykiai nėra tokie, kokių norėtųsi;
 • vienas iš partnerių turi problemų (priklausomybės, psichikos sutrikimas ir kt.);
 • svarstote apie skyrybas.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Konsultavimas grupėje

 • Psichoterapijos paslauga, vedama psichologo arba psichoterapeuto, kurioje gali dalyvauti iki 10 žmonių.
 • Grupė – tarsi sumažinta visuomenė, saugi erdvė, kur galima pastebėti ir atvirai tyrinėti savo reakcijas, jausmus, kelti aktualius  klausimus ir gauti kitų grupės dalyvių atliepimą, palaikymą.
 • Grupinė psichologinė pagalba leidžia patirti bendrumo jausmą, nesijausti vienišam, mokytis kurti santykį.

  Šiuo metu vykstančios grupės:
Paauglių grupė:
Tėvų grupė:

Vaikų konsultavimas

 • Norint užregistruoti vaiką psichologinėms konsultacijoms, pirmoji konsultacija teikiama tėvams.
 • Tėvams skirtos pirminės konsultacijos trukmė – 1,5 valandos.
 • Pirminės konsultacijos metu aptariami šiuo metu kylantys iššūkiai, vaiko raidos istorija, tėvų lūkesčiai bei pagalbos galimybės.
 • Vaikų individualios konsultacijos trukmė – 1 akademinė valanda.
 • Konsultuojant vaiką, periodiškai konsultuojami ir tėvai.
Konsultacijos yra konfidencialios.

Paauglių konsultavimas

 • Tai individualus pokalbis su psichologu ir psichoterapeutu, kuris gali būti tiek vienkartinis, tiek ilgalaikis. Pokalbio metu kalbamasi apie paauglio patiriamus sunkumus, kylančius iššūkius ir jausmus.
 • Paaugliu įprastai laikomas asmuo nuo 12 metų. Pirmojo susitikimo metu vyksta pirminė konsultacija, kurios trukmė yra 1 valanda 30 minučių.
 • Pirminėje konsultacijoje paauglys gali dalyvauti su tėvais (bendras pokalbis) arba vienas (individualus pokalbis).  
 • Tęsiant konsultacijas, jų trukmė – 1 akademinė valanda.
 • Jei paauglys ar tėvai išreiškia norą, gali būti daromos bendros konsultacijos, tačiau tai nėra būtina.
Konsultacijos yra konfidencialios.

Psichodiagnostika

 • Tai psichologinis tyrimas, apimantis trijų pagrindinių sričių įvertinimą: kognityvinių funkcijų (dėmesio, atminties, mąstymo), emocinio spektro (kylančių jausmų, jų suvokimo, reguliacijos, impulsų kontrolės) ir asmenybės (reakcijos būdų, jų adekvatumo situacijai; santykių, tapatumo ar kitų asmeninių sunkumų).
 • Tyrimas gali būti taikomas įvertinti paauglių ir (ar) vaikų psichologinį paveikslą.
 • Tyrimas atliekamas taikant psichodiagnostinį interviu bei kitus mokslu grįstus  metodus. Vienos iš trijų srities tyrimas trunka apie 40 minučių.
 • Ši paslauga teikiama tik norint patikslinti diagnozę arba  daugiau sužinoti apie save, tačiau neatitinka teisinių/teisminių procedūrų reikalavimų arba tikslų.