Gali būti – čia rasite pagalbą sau

Profesionaliai, nuosekliai dirbantys psichologai, psichoterapeutai ir
psichiatrai, konfidencialiai teikiantys psichologinę pagalbą.

Psichiatro konsultacija

Individuali medicinos gydytojo psichiatro konsultacija, kurioje įvertinama psichikos būsena, sudaromas tinkamiausias gydymo planas, apimantis psichoterapinį ir/ar medikamentinį gydymą.


Pirmoji psichiatro konsultacija vyksta 1 valandą, o pakartotinė – 30 minučių.


Apsilankymai žymimi e-sveikatoje paslaugų teikimo tikslais. Konsultacijos yra konfidencialios.

Psichologinis konsultavimas/psichoterapija

Individualus pokalbis su psichologu ar psichoterapeutu, kuris gali būti vienkartinis arba trumpalaikis ir orientuotas į lokalių problemų sprendimą arba ilgalaikis, trunkantis kelis metus ir orientuotas į giluminius asmenybės pokyčius.

Psichologinis konsultavimas/psichoterapija

Individualus pokalbis su psichologu ar psichoterapeutu, kuris gali būti vienkartinis arba trumpalaikis ir orientuotas į lokalių problemų sprendimą arba ilgalaikis, trunkantis kelis metus ir orientuotas į giluminius asmenybės pokyčius.

Psichiatro konsultacija

Individuali medicinos gydytojo – psichiatro konsultacija, kurioje įvertinama psichikos būsena, sudaromas tinkamiausias gydymo planas, apimantis psichoterapinį ir/ar medikamentinį gydymą.

 

Esant reikalui psichiatras gali nukreipti į kitus specialistus (psichologus, socialinius darbuotojus, šeimos gydytojus).

Porų/šeimos konsultavimas

Psichologo ar psichoterapeuto konsultacija, kurios metu orientuojamasi į poros ar šeimos sistemos tarpusavio santykius siekiant geresnio tarpusavio sutariamumo.

Konsultavimas grupėje

Psichoterapijos paslauga, vedama psichologo arba psichoterapeuto, kurioje gali dalyvauti iki 10 žmonių. Grupė – tarsi sumažinta visuomenė ir saugi erdvė, kurioje galima pastebėti ir tyrinėti savo reakcijas, aktualius sunkumus ar klausimus, gauti kitų grupės dalyvių atliepimą, palaikymą, bei palaikant kitus dalyvius patirti bendrumo jausmą.

Patyrus jį psichoterapinėje grupėje daug paprasčiau patirti tai ir platesniame pasaulyje.

 

Šiuo metu renkamos grupės :

Paauglių grupė:
Tėvų grupė:

Vaikų konsultavimas

Norint užregistruoti vaiką psichologinėms konsultacijoms, pirmoji konsultacija teikiama tėvams. Pirmajam susitikimui tėvams reikia registruotis į pirminę konsultaciją, kurios trukmė – 1,5 val. Pirminės konsultacijos metu aptariami šiuo metu kylantys iššūkiai, vaiko raidos istorija, tėvų lūkesčiai bei konsultacijų galimybės. Vaikų individualios konsultacijos trukmė – viena akademinė valanda. Konsultuojant vaiką, periodiškai konsultacijoms susitinkama ir su tėvais.

Paauglių konsultavimas

Tai individualus pokalbis su psichologu ir psichoterapeutu, kuris gali būti tiek vienkartinis, tiek ilgalaikis, orientuotas į paauglio patiriamus sunkumus. Paaugliu įprastai yra laikomas asmuo nuo 12 metų. Pirmojo susitikimo metu vyksta pirminė konsultacija, kurios trukmė yra

1val 30min. Pirminės konsultacijos metu pasirinktinai gali būti individualus pokalbis tik su paaugliu, tik su tėvais arba bendras pokalbis. Tęsiant konsultacijas, jų trukmė – viena akademinė valanda. Jei paauglys ar tėvai išreiškia norą, gali būti daromos bendros konsultacijos, tačiau tai nėra būtina.

Psichodiagnostika

Tai psichologinis tyrimas, apimantis trijų pagrindinių sričių įvertinimą: kognityvinių funkcijų (dėmesio, atminties, mąstymo), emocinio spektro (kylančių jausmų, jų suvokimo, reguliacijos, impulsų kontrolės) ir asmenybės (pagrindinių reagavimo būdų, jų atitikimo realiai situacijai, santykių, tapatumo ar kitų asmeninių sunkumų). Tyrimas gali būti taikomas ir vaikų bei paauglių psichologiniam vertinimui.

Tyrimas atliekamas taikant psichodiagnostinį interviu bei kitus mokslu grįstus ir susistemintus metodus. Vienos iš trijų srities tyrimas trunka apie 40 min.

Ši paslauga teikiama tik esant poreikiui patikslinti diagnozę arba norint daugiau sužinoti apie save, bet neatliekama teisinių/teisminių procedūrų reikalavimų arba tikslu.

Daugiau informacijos telefonu : +370 66689 990

Prisidėkite prie Emocinės gerovės fondo veiklos skirdami paramą