„Įveikę sunkumus tampame drąsesni, stipresni, o svarbiausia – pažįstame tikrąjį save“, – Alfredas Adleris

Gali būti psichoterapijos klinika įkūrė fondą, kurio tikslas tikslas – padėti mažiau galimybių turintiems (nepaisant amžiaus, lyties, socialinio statuso, profesijos) pasirūpinti savo emocine sveikata, kas leistų ugdyti psichologinį atsparumą, lengviau susidoroti su įvairiais kasdien kylančiais iššūkiais, (su)stiprėti, gyventi visavertiškiau. 

Įvairios gyvenimiškos situacijos (netektys, skyrybos, nuolatinė įtampa darbe, ligos, nesutarimai su artimaisiais, finansinės problemos, tapatybės krizė ir kt.) gali sukelti psichikos sveikatos sunkumų ir sutrikimų. Prisimintina, kad emociniai sunkumai ir iššūkiai – natūrali kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, tačiau svarbu nepamiršti, kad emocines, kaip ir bet kurias kitas, problemas reikia vertinti rimtai, ieškoti būdų, kaip sau padėti. Esame tikri, kad pokalbis, nuosekli psichologinė pagalba ir parama gali padėti įveikti kasdienius iššūkius ir rasti jėgų keisti tai, ką galima pakeisti, dėl to įsteigėme „Emocinės gerovės“ labdaros ir paramos fondą.

Paramos planai įmonėms

500 €

Jūsų dėka emocinės pagalbos sulauks:

50 žmonių

1000 €

Jūsų dėka emocinės pagalbos sulauks:

100 žmonių

Už šią paramą gaunate vieną paskaita iš žėmiau esmų specialistų

2000 €

Jūsų dėka emocinės pagalbos sulauks:

200 žmonių

Už šią paramą gaunate dvi paskaitas iš žėmiau esmų specialistų

Psichologė

Jurgita Narmontienė

Temos:

1. Priklausomybės

2. Emocinis raštingumas

3. Perdegimas

4. Emocijos, jų atpažinimas

Psichologas

Arnoldas Jasiūnas

Temos:

1. Stresas ir jo įveika

2. Komandos formavimas

3. Motyvacija

Psichologė

Gintarė Mikulienė

Temos:

1. Emocijų reguliavimas pagal KET

2. Dėkingumas ir jo gaunama nauda

Psichologė

Vaiva Klimaitė

Tema:

Savižudybės rizika ir jos atpažinimas

Psichologė

Gabija Veiverė

Tema:

Dailės terapijos patyrimas

Kiekviena skirta parama (vienkartinė ar reguliari) – labai reikšminga! Ačiū už Jūsų gerumą!

5 €

10 €

15 €

Jūsų skirta parama leis mažiau finansinių galimybių turintiems žmonėms sulaukti profesionalios psichologo, psichoterapeuto ir psichiatro pagalbos.

Mus remia:

Prisidėkite prie Emocinės gerovės fondo veiklos skirdami paramą